divendres, 20 de setembre del 2013


A cada inici de classe farem uns ritmes. En aquesta ocasió a una sola mà. Si voleu ja podeu anar practicant.

Recordeu:

1 rodona = 4 temps 
1 blanca = 2 temps  
1 negra = 1 temps   (Ta)
2 corxeres = 1 temps (Ta Ta)
4 semicorxeres = 1 temps (xocolata)

Atenció amb els silencis de negra (compàs 4)dijous, 19 de setembre del 2013

- La distància que trobem entre cada nota de l'escala i la següent l'anomenarem interval de segona.
- Els intervals de segona poden ser majors i menors.
- Quan entre una nota i la següent podem incorporar una nota al mig ens trobarem amb un interval de segona major.
                                Exemple: Do Do# Re  = 2ª major (1 T)
                                               Sol Sol# La = 2ª major (1 T)

-Quan entre una nota i la següent no podem incorporar una nota al mig ens trobarem amb un interval de segona menor.

                               Exemple: Mi Fa =  2ª menor (1/2 T)
                                              Si  Do = 2ª menor (1/2 T)

Els intervals

Si un interval és la distància entre l'altura de dues notes, en una escala musical podrem trobar els següents: