dimarts, 5 de novembre del 2013

La Melodia i els Motius

Melodia: Successió de sons diferents en altura i generalment també en durada i amb un sentit musical complet.

Motiu: Una breu idea melòdica i / o rítmica, sovint un fragment petit però important d'un tema, proporciona una forma recognoscible i amb caràcter d'identitat musicals. Un dels exemples més famosos és el motiu de quatre notes del començament de la Simfonia N º 5 de Beethoven, que adquireix gran importància rítmica i melòdica al llarg de l'obra.